English Finnish

TIETOSUOJASELOSTE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679

Laatimispäivä

25.5.2018

1

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Aarila Dots Oy

Osoite

Hiekkakatu 25 B, 28130 PORI

Sähköpostiosoite

[email protected]

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Toni Lähdekorpi (Tietosuojavastaava)

Osoite

Friitalantie 11 B, 28400 ULVILA

Sähköpostiosoite

[email protected]

3

Rekisterin nimi

TailorGuide-vaatekokopalvelu

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Aarila Dots Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä ja noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä (GDPR).

Aarila Dots Oy kerää henkilötietoja TailorGuide-vaatekokopalvelussaan (myöhemmin Palvelu). Henkilöt mitoitetaan digitaalisesti TailorGuide-mobiiliapplikaation avulla, jonka jälkeen henkilön mittatiedot siirtyvät rekisteröityneiden käyttäjien osalta TailorGuide-pilvipalveluun.

Palvelun tarkoituksena on antaa digitaalisesti mitoitetuille henkilöille vaatebrändikohtaisia vaatekokoehdotuksia niissä verkkovaatekaupoissa, jotka ovat tehneet sopimuksen Aarila Dots Oy:n kanssa Palvelun käytöstä.  

Palveluntarjoajana keräämme tietoja tarjotaksemme kaikille käyttäjille parempia palveluita. Selvitämme käyttäjistä perusasioita, kuten käytetyn kielen, mutta myös monimutkaisempia seikkoja.

Palvelumme käyttö edellyttää tilin luomista Palveluun. Pyydämme tilin luomisen yhteydessä henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, sekä mieltymyksiä ja muita sovelluksen toimivuuteen liittyviä asetuksia tallennettavaksi luodulle tilille.

Käytämme palveluista keräämiämme tietoja tarjotaksemme, ylläpitääksemme, suojataksemme ja parantaaksemme palveluitamme, sekä kehittääksemme uusia palveluita. Käytämme näitä tietoja myös tarjotaksemme sinulle räätälöityä sisältöä, kuten osuvampia hakutuloksia ja mainoksia.

Saatamme käyttää Palvelun profiilissa ilmoittamaasi nimeä kaikissa Palvelun tiliä edellyttävissä palveluissamme. Voimme lisäksi korvata Palvelun käyttäjätiliisi aiemmin yhdistetyt nimet, jotta esiintyisit samalla nimellä kaikissa palveluissamme.

Jos otat Palveluntarjoajaan yhteyttä, säilytämme tallenteen yhteydenotostasi pystyäksemme ratkaisemaan mahdolliset kokemasi ongelmat. Voimme käyttää sähköpostiosoitettasi ilmoittaaksemme palveluista, kuten kertoaksemme sinulle tulevista muutoksista ja parannuksista.

Käytämme evästeistä ja muista tekniikoista, kuten kuvapistetunnisteista, kerättyjä tietoja parantaaksemme käyttökokemustasi ja palveluidemme yleistä laatua. Esimerkiksi tallentamalla käyttämäsi kieliasetukset voimme näyttää palvelut käyttämälläsi kielellä. Kun näytämme sinulle räätälöityjä mainoksia, emme kuitenkaan yhdistä evästeeseen tai vastaavaan teknologiaan perustuvaa tunnistetta arkaluontoisiin aihepiireihin, kuten rotuun, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveydentilaan.

Pyydämme lupaasi ennen, kun käytämme tietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5

Rekisterin

tietosisältö

 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjän kirjautumis-token
 • Henkilön nimi
 • Sukupuoli
 • Käyttäjän vartalon mittatiedot

  Mobiiliapplikaatiomme tuottaa käyttäjäkohtaisia vartalon mittatietoja, jotka keräämme ja tallennamme Pilvipalveluun. Mittatietoja käytetään käyttäjätilin profiilien ja mieltymysten mukaisten vaatekokoehdotuksien antamiseksi Palvelussamme.

  Kerättäviä mittatietoja ovat mm:
 • käyttäjän pituus
 • rinnan ympärys
 • vyötärön ympärys
 • lantionympärys
 • reiden ympärys
 • kaulan ympärys
 • selän mitta
 • hihan mitta
 • lahkeen mitta
 • jne.
 • Laitetiedot

  Keräämme laitekohtaisia tietoja (muun muassa koskien laitteiston mallia, käyttöjärjestelmän versiota, yksilöllisiä laitetunnisteita sekä käytettyä mobiiliverkkoa.
 • Lokitiedot

  Kun käytät Mobiiliapplikaatiota tai Palvelua, tai tarkastelet Palvelun tarjoamia tietoja, keräämme ja tallennamme automaattisesti tiettyjä tietoja palvelinlokeihimme. Nämä tiedot sisältävät:
 • tiedot siitä, miten käytät palveluitamme
 • internetprotokollan osoiteen
 • laitteen käyttötietoja, kuten tietoja mahdollisista kaatumisista, järjestelmän
              toiminnasta, laitteiston asetuksista, selaintyypistä, selaimen kielestä, kyselysi
              kellonajasta ja päivämäärästä sekä tähän liittyvästä URL-osoiteviitteestä.

 • Sijaintitiedot

  Kun käytät Mobiiliapplikaatiota tai Palvelua,
  voimme kerätä ja käsitellä todellista sijaintiasi koskevia tietoja . Määritämme sijainnin eri tekniikoiden avulla, kuten hyödyntämällä IP-osoitetta, GPS-tietoja ja muita antureita, jotka voivat esimerkiksi tarjota Palveluntarjoajalle tietoja läheisistä laitteista, Wi-Fi-verkon tukiasemista ja radiomastoista.
 • Yksilölliset sovellusnumerot

  Eräät palvelut sisältävät yksilöllisen sovellusnumeron. Tämä numero ja tietoja asennuksestasi (esimerkiksi käyttöjärjestelmän tyyppi sekä sovelluksen versionumero) voidaan lähettää Palveluntarjoajalle asentaessasi tai poistaessasi kyseisen palvelun tai palvelun ottaessa yhteyttä palvelimiimme esimerkiksi hakiessaan automaattisia päivityksiä.
 • Paikallinen tallennustila

  Voimme paikallisesti kerätä ja tallentaa tietoja (mukaan lukien henkilötietoja) laitteeseesi käyttäen selaimen tallennustilaa (mukaan lukien HTML 5), sovellustietojen välimuistia tai muita vastaavia mekanismeja.

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Rekisteröityneeltä ja käyttöehdot hyväksyneeltä TailorGuide-mobiiliapplikaation ja -palvelun käyttäjältä.

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Henkilön tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos hän erityisesti antaa luvan toimittaa omat mittatietonsa jollekin tietylle nimetylle verkkovaatekauppatoimijalle.

8

Henkilötietojen suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Voit lukea lisää siitä, miten suojelemme yksityisyyttäsi yksityisyyssuojan sivulta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle .

9

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja normaalia palvelukäyttöä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus poistaa kaikki omat henkilötietosi TailorGuide-palvelusta. Tietojen poisto onnistuu TailorGuide-mobiilisovelluksen sisältä omasta profiilistasi.

Sinulla on myös oikeus saada kaikki omat henkilötietosi koneluettavassa muodossa.

Voit ladata kaikki omat tietosi TailorGuide Takeout -työkalun  avulla.

10

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

 

Tiedot säilytetään EU:n sisäisillä palvelimilla tai suojatuissa järjestelmissä, joihin on pääsy ainoastaan Aarila Dots Oy:n admin-tason henkilökunnalla. Konesalit ja järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointia, minimointia, pseudonymisointia, anonymisointia ja salausta. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.